LOVECKÉ  ZKOUŠKY  OHAŘŮ  -  LESNÍ   ZKOUŠKY (LZ)

 

   Lesní zkoušky (LZ)

   (převzato ze zkušebního řádu pro zkoušky ohařů)

 • kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře
  (mimo plemen jezevčíků a teriérů) hlavně v lesních honitbách a k vyhledávání (dovoluje-li to zákon)
  a dosledu spárkaté zvěře
 • zkoušek se mohou účastnit všechna lovecká plemena
 • na LZ se zkouší na živé zvěři a na předem usmrcené zvěři spárkaté a předem usmrcené drobné zvěři srstnaté, pernaté a lišce; není-li k dispozici zajíc, lze použít dospělého králíka z domácího chovu, odpovídajícího zbarvením zajíci 

   Na lesních zkouškách je u psa hodnoceno:

   přinášení lišky přes překážku, šoulačka s odložením, práce na pobarvené stopě (vodič, oznamovač vč.
   hlasitého, hlasič), vlečka se zvěří srstnatou, vlečka s liškou, vyhledávání zvěře v houštinách, slídění,
   dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté zvěře, dohledávka pohozené lišky, nos,
   chování na stanovišti, chování po výstřelu, přinášení zvěře pernaté, srstnaté a lišky, vodění na řemeni,
   poslušnost
   MAX počet bodů: 248

 

   Fram úspěšně složil "Lesní zkoušky"  25.07.2015, t.j. ve svých 26 měsících 

                                                                                                        

 

 • Místo zkoušky:        Nové Zámky
 • Rozhodčí:                an Toman
 • Vůdce Frama:         Hana Jašíčková
 • Cena:                       I.
 • Body:                       238, 4 nos, 2. místo

  Fotografie z průběhu Framových "Lesních zkoušek" 
 Lesní zkoušky
 

Fram Tajemství Karpat