LESNÍ ZKOUŠKY VLOH

   

C.I.E.  C.I.B.  EV  SVCH  GChCZ  GChSK  MultiCh  MultiJCh

FRAM TAJEMSTVÍ KARPAT 

 

   

Lesní zkoušky (LZ)   

 • kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře
  (mimo plemen jezevčíků a teriérů) hlavně v lesních honitbách a k vyhledávání (dovoluje-li to zákon)
  a dosledu spárkaté zvěře
 • zkoušek se mohou účastnit všechna lovecká plemena
 • na LZ se zkouší na živé zvěři a na předem usmrcené zvěři spárkaté a předem usmrcené drobné
  zvěři srstnaté, pernaté a lišce; není-li k dispozici zajíc, lze použít dospělého králíka z domácího
  chovu, odpovídajícího zbarvením zajíci

Na lesních zkouškách je u psa hodnoceno:

 • přinášení lišky přes překážku,
 • šoulačka s odložením,
 • práce na pobarvené stopě (vodič, oznamovač vč. hlasitého, hlasič),
 • vlečka se zvěří srstnatou,
 • vlečka s liškou,
 • vyhledávání zvěře v houštinách, slídění,
 • dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté zvěře,
 • dohledávka pohozené lišky, nos,
 • chování na stanovišti,
 • chování po výstřelu,
 • přinášení zvěře pernaté,
 • srstnaté a lišky,
 • vodění na řemeni,
 • poslušnost
MAX počet bodů: 248 

Fram úspěšně složil "Lesní zkoušky" ve svých 26 měsících 

Zkoušky pořádal:

Logo ČMJ

Okresní myslivecký spolek Olomouc                                                                                          

 • Místo zkoušky: Nové Zámky
 • Rozhodčí: Jan Toman
 • Vůdce Frama: Hana Jašíčková
 • Cena: I.
 • Body: 238, 4 nos, 2. místo
 Lesní zkoušky
 


Logo Fram Tajemství Karpat