O MYSLIVOSTI

   

C.I.E.  C.I.B.  EV  SVCH  GChCZ  GChSK  MultiCh  MultiJCh

FRAM TAJEMSTVÍ KARPAT 

 

   

Zákon o myslivosti č.449/2001 § 44

Držitel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým psem se rozumí pes loveckého plemene
uznaného
Mezinárodní kynologickou federací-FCI s průkazem původu, který složil příslušnou zkoušku z výkonu.
Potvrzení o složené zkoušce vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou.   

Prováděcí vyhláška MZe. č. 244/2002 

a předpisy vydané na její realizování ukládají uživatelům myslivecké honitby používat při výkonu práva myslivosti
lovecky upotřebitelné psy.
   

Prováděcí vyhláška MZe. č. 1/2002  (č.j. 6725/2002-5050)

Na základě tohoto pověření k organizování zkoušek psů z výkonu ze dne 1. července 2002 vydaným pod
č. j. 6725/2002-5050 je
Českomoravská myslivecká jednota-ČMMJ pověřena organizováním zkoušek
lovecké upotřebitelnosti.

Zkoušky lovecké upotřebitelnosti

Prokazuje se jimi způsobilost loveckých psů vykonávat činnosti, které je kvalifikují jako lovecky upotřebitelné
pro výkon práva myslivosti. Těmito činnostmi se rozumí:

 • vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené,
  postřelené nebo jiným způsobem zraněné
  drobné zvěře
 • vyhledání živé spárkaté zvěře
 • dosledování usmrcené, postřelené
  nebo jiným způsobem zraněné
  spárkaté zvěře
 • norování  

Zkušební řád pro zkoušky ohařů

Podmínkou účasti psa na zkouškách je:

 • zkoušky vloh (ZV)
 • předcházející účast na jarním svodu,
  která musí být zapsaná v průkazu původu.

 

"Pes není smyslem života, ale dává životu smysl"

 


Logo Fram Tajemství Karpat