PŘÍSLOVÍ, RČENÍ, ÚSLOVÍ, POŘEKADLA O PEJSCÍCH    

   


Poučení, která jsou v nich ukrytá, se předávají z generace na generaci
a patří k odkazům našich předků.

 • "Naši nejlepší přátelé nikdy nemívají míň jak čtyři nohy."  

 • "Není na světě lepšího psychiatra, než je štěně olizující vám obličej."
   Ben Williams

 • "Pes a člověk mohou vytvořit tak silný vztah proto, že dokážou vzájemně
   pochopit své citové reakce.  Pes má možná větší radost ze života než my
   a tento pocit z něj vyzařuje natolik silně, že se z něj těšíme i my lidé."
   Jeffrey Masson

 • "Pes je pes až do chvíle, kdy ti hledí do tváře. Potom je to Pan Pes."
   Haitské rčení

 • "Pes není smyslem života, ale dává životu smysl." 
 


Logo Fram Tajemství Karpat