LOVECKÉ ZKOUŠKY OHAŘŮ - PODZIMNÍ ZKOUŠKY (PZ)

 
 Fram - podzimní zkoušky
   

   Podzimní zkoušky (PZ)

   (převzato ze zkušebního řádu pro zkoušky ohařů)
 • kvalifikují ohaře jako lovecky upotřebitelného pro vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře
 • zkoušek se mohou zúčastnit všichni ohaři bez ohledu na dříve vykonané zkoušky
 • na zkouškách se zkouší přirozený způsob lovu drobné zvěře, výjimečně se použije zvěř živá pernatá
  nebo srstnatá z umělého chovu
 • zvěř se vypouští ve zcela výjimečných případech do prostoru konání zkoušek, nikoliv přímo před psy
 • vypouštěná zvěř musí být zdravá, v kondici, nesmí být poraněná
 • psi se dále zkouší na předem usmrcené drobné zvěři srstnaté a pernaté; není-li k dispozici zajíc,
  lze použít dospělého králíka z domácího chovu, odpovídajícího zbarvením zajíci

 

   Na podzimních zkouškách je u psa hodnoceno:

   společný hon, hledání (systém, rychlost, vytrvalost), vystavování, postupování, nos, klid před zvěří pernatou,
   klid před zvěří srstnatou, chování po výstřelu, dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnané,
   vlečka se zvěří pernatou a srstnatou, přinášení pernaté zvěře, přinášení srstnaté zvěře, vodění na řemeni,
   přinášení kachny z hluboké vody, poslušnost
   MAX počet bodů: 300

 

   Fram složil "Podzimní zkoušky"  16. - 17.08.2014, t.j. ve svých 15 měsících  

                                                                                                        

 • Místo zkoušky:        Karviná
 • Rozhodčí:                Ladislav Červenka
 • Vůdce Frama:          Hana Jašíčková
 • Cena:                       I.
 • Body:                       371 (PZ + VP), 4 nos

  Fotografie z průběhu Framových "Podzimních zkoušek"
 
Fram - Podzimní zkoušky - OMS Karviná
 

Fram Tajemství Karpat