LOVECKÉ  ZKOUŠKY  OHAŘŮ
 SPECIÁLNÍ ZKOUŠKY  Z  VODNÍ PRÁCE (SZVP)

 
SPECIÁLNÍ ZKOUŠKY  Z  VODNÍ PRÁCE (SZVP) 

   Speciální zkoušky z vodní práce (SZVP) 
   (převzato ze zkušebního řádu pro zkoušky ohařů)

  • kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře
    se specializací pro lov vodní zvěře
  • zkouší se na rozsáhlých vodních plochách
  • zkoušek se mohou účastnit všechna lovecká plemena
  • na VP se zkouší na živé zvěři a na předem usmrcené nebo střelené drobné pernaté vodní zvěři

 

   Na vodních zkouškách je u psa hodnoceno:

   ochota k práci v hluboké vodě, přinášení kachny z hluboké vody, nahánění a dohledávka střelené
   nebo postřelené kachny v rákosí, dohledávka pohozené kachny v rákosí, chování na stanovišti,
   poslušnost
   MAX počet bodů: 100

 

   Fram složil "Speciální zkoušky z vodní práce "  08.08.2015, t.j. ve svých 27 měsících 

                                                                                                       

 

Fram Tajemství Karpat