LOVECKÉ  ZKOUŠKY  OHAŘŮ  -  ZKOUŠKY  Z  VODNÍ PRÁCE (VP)

 
 Zkoušky z vodní práce
   

   Zkoušky z vodní práce (VP) ohařů
  (převzato ze zkušebního řádu pro zkoušky ohařů)

  • kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře
    se specializací pro lov vodní zvěře
  • zkouší se na rozsáhlých vodních plochách
  • zkoušek se mohou účastnit všechna lovecká plemena
  • na VP se zkouší na živé zvěři a na předem usmrcené nebo střelené drobné pernaté vodní zvěř

   Na vodních zkouškách je u psa hodnoceno:

   ochota k práci v hluboké vodě, přinášení kachny z hluboké vody, nahánění a dohledávka střelené
   nebo postřelené kachny v rákosí, dohledávka pohozené kachny v rákosí, chování na stanovišti, poslušnost
   MAX počet bodů: 100

 

   Fram složil "Zkoušky z vodní práce ohařů"  16. - 17.08.2014, t.j. ve svých 15 měsících  

 

                                                                                                       

           Video z průběhu Framové "Zkoušky z vodní práce ohařů" 
                          
 

Fram - Podzimní zkoušky - OMS Karviná

 

Fram Tajemství Karpat