VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY

   

C.I.E.  C.I.B.  EV  SVCH  GChCZ  GChSK  MultiCh  MultiJCh

FRAM TAJEMSTVÍ KARPAT 

 

   

Všestranné zkoušky (VZ)

 • kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře
  a pro vyhledávání (dovoluje-li to zákon) a dosled spárkaté zvěře, a to ve všech přírodních
  podmínkách,
 • všestranné zkoušky se konají na poli, v lese a ve vodě,
 • VZ ohařů jsou dvoudenní a zkoušek se mohou účastnit všechna lovecká plemena,
 • na zkouškách se zkouší přirozený způsob lovu na drobnou zvěř a v ojedinělých případech,
  kdy zde zvěř není, se vypouští zvěř živá pernatá nebo srstnatá zvěř z umělého chovu
 • zvěř se vypouští ve zcela výjimečných případech do prostoru konání zkoušek, nikoliv přímo
  před psy,
 • vypouštěná zvěř musí být zdravá, v kondici, nesmí být poraněná,
 • psi se dále zkouší na předem usmrcené zvěři spárkaté a předem usmrcené drobné zvěři srstnaté,
  pernaté a lišce; není-li k dispozici zajíc, lze použít dospělého králíka z domácího chovu,
  odpovídajícího zbarvením zajíci,
 • všestranných zkoušek se mohou účastnit pouze psi, kteří před tím úspěšně složili podzimní
  nebo lesní zkoušky,

Vedle základních dovedností vyžadovaných vyhláškou musí pes prokázat, že je poslušný, ovladatelný
a schopný pracovat v kolektivu dalších psů. Při zkouškách prokazuje i své vrozené vlohové vlastnosti.

Na všestranných zkouškách se u psa hodnotí:

1. práce v poli

 • společný hon,
 • hledání (systém, rychlost, vytrvalost),
 • vystavování, postupování, nos,
 • klid před zvěří pernatou,
 • klid před zvěří srstnatou,
 • chování po výstřelu,
 • dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnané,
 •  vlečka se zvěří pernatou, poslušnost

MAX počet bodů v poli: 236

   Pes musí v poli prokázat, že je při lovu schopen:

 • zvěř vyhledávat a v případě najití zvěře ji vystavit a umožnit tak její ulovení
 • usmrcenou, postřelenou nebo jinak zraněnou drobnou zvěř musí pes dohledat a přinést
 • součástí polní práce je i přinášení kachny z hluboké vody 

2. práce ve vodě:

 • ochota k práci v hluboké vodě,
 • přinášení kachny z hluboké vody,
 • nahánění a dohledávka střelené nebo postřelené kachny v rákosí,
 • poslušnost 

MAX počet bodů ve vodě: 72

    Pes musí ve vodě prokázat:

 • že se nebojí vody, umí dobře plavat, že vodní pernatou zvěř je schopen na vodních plochách
  a v přírodních krytech u vody vyhledávat, a umožnit tak její ulovení,
 • usmrcenou, postřelenou nebo jinak zraněnou vodní zvěř musí ve vodě a přilehlých krytech
  dohledat a přinést,
 • zkouší se na vodních plochách (rybnících, jezerech atd.) v přírodních podmínkách (vybetonované
  nádrže nejsou vhodné, ale nejsou vyloučené),
 • vodní plocha musí mít dostatečnou šířku a hloubku, aby pes mohl prokázat, že umí dobře plavat,
 • při vodní práci se použije divoká kachna nebo lyska, popřípadě domácí kachna velikostí
  a zbarvením podobná divoké,
 • při klubových všestranných zkouškách a MKP se zadáním čekatelství titulu CACIT musí pes přijít
  do styku se živou kachnou a prokázat práci na živé kachně,
 • ohař, který práci na živé kachně neprokáže, nemůže získat čekatelství titulu CACIT a Res. CACIT.
  U této disciplíny se v tabulce uvede “Pracoval na živé kachně”,
 • pokud práci na živé kachně neprokáže, může mu být udělen pouze titul CACT a Res. CACT.

3. práce v lese:

 • přinášení lišky přes překážku,
 • šoulačka s odložením,
 • práce na pobarvené stopě (vodič, oznamovač vč hlasitého, hlasič),
 • vlečka se zvěří srstnatou,
 • vlečka s liškou,
 • vyhledávání zvěře v houštinách,
 • slídění,
 • dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté zvěře,
 • dohledávka pohozené lišky,
 • chování na stanovišti,
 • vodění na řemeni.

MAX počet bodů v lese: 144

     Pes musí v lese prokázat:

 • že je schopen zvěř vyhledávat a v případě, že se zvěř v jím prohledávaném terénu nachází,
  je schopen ji vypracovat tak, aby umožnil její ulovení,
 • usmrcenou, postřelenou nebo jinak zraněnou drobnou zvěř musí pes dohledat a přinést
  a dále spárkatou zvěř dosledovat,
 • zároveň prokazuje svoji schopnost dohledat a přinést lišku, kterou přináší i přes překážky.

4. přinášení:    

 • pernaté zvěře,
 • srstnaté zvěře,
 • lišky.

MAX počet bodů z přinášení: 48
MAX celkový počet bodů: 500
 

Fram složil  "Všestranné zkoušky" ve svých 27 měsících
 

Zkoušky pořádal:

Logo ČMJ

Okresní myslivecký spolek Nový Jičín 

 • Místo zkoušky: Bartošovice, Pustějov, Ženkláva
 • Rozhodčí:                
 • Vůdce Frama: Hana Jašíčková
 • Cena: II.
 • Body: 425
 • Místo: 12 (dokončilo 14 z 24 psů)
 


Logo Fram Tajemství Karpat