LOVECKÉ ZKOUŠKY OHAŘŮ - ZKOUŠKY VLOH (ZV)

 
 Fram - zkoušky vloh

   Zkoušky vloh (ZV)

   (převzato ze zkušebního řádu pro zkoušky ohařů)

  • zkoušky bez přiznání lovecké upotřebitelnosti,
  • zkoušek vloh se mohou zúčastnit ohaři všech plemen, mohou se zúčastnit i psi mladší 10 měsíců,
  • zkoušky jsou důležité z hlediska chovatelství, pes by na nich měl předvést své vrozené vlastnosti,
  • zkouší se přirozený způsob lovu drobné zvěře, výjimečně zvěř živá pernatá nebo srstnatá
    z umělého chovu,
  • zvěř se vypouští ve zcela výjimečných případech do prostoru konání zkoušek, nikoliv přímo
    před psy,
  • vypouštěná zvěř musí být zdravá, v kondici, nesmí být poraněná, usmrcená zvěř se nepoužívá. 

   Na zkouškách vloh je u psa hodnocena:
   rozená chuť k práci, hledání (systém, rychlost, vytrvalost), vystavování, postupování, nos, klid před
   zvěří pernatou, klid před zvěří srstnatou, chování po výstřelu, zájem o stopu zvěře, vodění na řemeni,
   poslušnost

   

   Fram složil zkoušky vloh 10.05.2014, t.j. ve svých 11 měsících  

 Zkoušky vloh - diplom
 

Fram Tajemství Karpat