Framovy úspěšně složené lovecké zkoušky 

 

   Zkušební řád pro zkoušky ohařů

   Podmínkou účasti psa na zkouškách, kromě zkoušek vloh (ZV) je předcházející účast na jarním svodu,
   která musí být zapsaná v průkazu původu.

   Účast psů na zkouškách z výkonu loveckých psů

   Zkoušek z výkonu loveckých psů a soutěží se mohou zúčastnit všichni psi loveckých plemen s platným
   průkazem původu vystavený plemennou knihou členských států F. C. I., po dosažení věku 10 měsíců.
   Požadovaný věk musí psi dosáhnout den před konáním zkoušek.
   Zkoušek vloh se mohou zúčastnit i psi mladší 10 měsíců.  
 
 
Zkouška Datum
Místo Cena Body Info

I. Zkoušky bez přiznání lovecké upotřebitelnosti

Zkoušky vloh ZV 
Více

10.05.2014 Hluk   I.    211 INFO

II. Zkoušky praktického lovu (ZPL) s přiznáním lovecké upotřebitelnosti

Podzimní zkoušky PZ 
16.08.2014
17.08.2014
Karviná   I.  280 INFO

Zkoušky z vodní práce ohařů VP
Více

16.08.2014
17.08.2014
Karviná   I.     91 INFO

Lesní zkoušky LZ
Více

25.07.2015 Nové Zámky   I.   238 INFO

Speciální zkoušky z vodní práce SZVP
Více

08.08.2015 Lukov    I.    88 INFO

Všestranné zkoušky VZ
Více

15.08.2015
16.08.2015
Bartošovice   II. 425 INFO
 
 

Fram Tajemství Karpat