C.I.E.  C.I.B.  EV  SVCH  GChCZ  GChSK  MultiCh  MultiJCh

FRAM TAJEMSTVÍ KARPAT 

         
 

Zkušební řád pro zkoušky ohařů

Podmínkou účasti psa na zkouškách, kromě zkoušek vloh (ZV) je
předcházející účast na jarním svodu, která musí být zapsaná v průkazu původu.

Účast psů na zkouškách z výkonu loveckých psů

Zkoušek z výkonu loveckých psů a soutěží se mohou zúčastnit všichni psi
loveckých plemen s platným
průkazem původu vystavený plemennou knihou
členských států F. C. I., po dosažení věku 10 měsíců.
Požadovaný věk musí psi
dosáhnout den před konáním zkoušek.
Zkoušek vloh se mohou zúčastnit
i psi mladší 10 měsíců. 

 
 
                     ZKOUŠKY
VLOHVODNÍ
PRÁCESPECIÁLNÍ
VODNÍ PRÁCELESNÍ
ZKOUŠKYPODZIMNÍ
ZKOUŠKYVŠESTRANNÉ
ZKOUŠKY
                 
 


Logo Fram Tajemství Karpat